Правила и условия

1 Предмет
Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията межу
– Национален Военноисторически музей,
Наричани накратко – НВИМ

и

– Посетителите на уеб сайта – https://sofia.militarymuseum.bg
– Физическите и юридически лица ползващи предлаганите от НВИМ услуги, поместени на уеб сайта, наричани накратко – посетител/и.

Чл.2 Чрез зареждането на сайта и ползването на услугите на НВИМ, посетителите се съгласяват с настоящите правила и условия и всички бъдещи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
2 Данни за НВИМ /Титуляр на сайта/
Чл.3 Информация относно „НВИМ “
Зад „ НВИМ “ стои::
– Национален военноисторически музей (НВИМ) / ЕИК: 129009048, със:
Седалища и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ №92
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Черковна“ №92
, NVIM@MILITARYMUSEUM.BG

Чл. 4 Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
3 Интелектуална собственост
Чл.5 Всички публикации, текстови и визуални под формата на изображения в сайта на НВИМ са под закрилата на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на НВИМ.

Чл.6 Всяко нерегламентирано използване на материалите публикувани в сайта на НВИМ, без опоменато разрешение, представлява нарушение, за което се носи административно-наказателна и наказателна отговорност според разпоредбите на действащото българско законодателство.
4 Защита на личните данни
Чл.14 НВИМ се грижи за защитата на личните данни на посетителя съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката на личните данни.

Чл.15 При предоставянето на своя имейл адрес посредством контактната форма на сайта на НВИМ, посетителя се съгласява да получава т.нар. електронен бюлетин – нюслетър. Клиентът може да се откаже от бюлетина, връщайки съобщение „unsubscribe” на имейла от който е подаден към него.

Чл.16 НВИМ не предоставя данните на посетителя не трети лица.

Чл.17 Съгласно всички законови разпоредби, съгласието за обработка на личните данни се взема от посетителя в писмен вид, обосновано за всеки конкретен случай.
5 Ограничаване на отговорността
Чл.18 НВИМ не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени към посетителя в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични. НВИМ не носи никаква отговорност за пропуснати вреди и ползи в следствие на използването на Google Maps / Open Street Maps навигационните системи от страна на посетителя.

Чл.19 НВИМ не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени от посетителя към трети лица в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.20 НВИМ предоставя достъп до съдържанието на Сайта, съгласно българското законодателство и в часност закона за авторското право и сродните му права.
6 Изменения на общите условия
Чл.21 НВИМ запазват правото си да изменят Правилата и условия за използване на услугите по всяко едно време, като своевременно публикува на сайта измененията, заедно с публикуването на новина съобщаваща това на посетителя. Правилата и условията важат както за физически така и юридически лица.
7 Допълнителни разпоредби
Чл.22 При използването на сайта, клиентът се задължава да спазва етичните норми и да не нарушава репутацията на НВИМ.

Чл.23 За всички неуредени в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тулкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.24 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители считано от 22.11.2021.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас натискайки бутона по-долу. Благодарим!