За децата

Е-Книжка Дворецът

Част едно от поредицата "ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЖОРО И ВИКИ В СТАРА СОФИЯ"

Е-Книжка Героите на София

Част две от поредицата "ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЖОРО И ВИКИ В СТАРА СОФИЯ"

Е-Книжка Тайният портал

Част три от поредицата "ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЖОРО И ВИКИ В СТАРА СОФИЯ"


Онлайн игра Карта - Героите

Открий подобренията, които генерал Владимир Вазов е помогнал да се случат в София, докато е бил кмет.

Онлайн игра Пъзел - Героите

Подреди пъзела, за да разбереш как е изглеждал генерал Владимир Вазов – героят от Дойран.

Онлайн игра Куиз - Героите

Внимателно ли прочете книгата? Можеш ли да отговориш на въпросите?

Онлайн игра Карта - Дворецът

Избери правилния пагон за всеки от генералите на картата.

Онлайн игра Пъзел - Дворецът

Подреди знамето на 52-ри пехотен моравски полк, за да видиш как слънцето, влагата, вятъра, и барутният пушек са оставили отпечатък върху коприната му.

Онлайн игра Куиз - Дворецът

Внимателно ли прочете книгата? Можеш ли да отговориш на въпросите?

Онлайн игра Карта - Порталът

Разгледайте картата на съвременна София. Снимките отбелязват местата, където Джордж, Вики и дядо са имали достъп до миналото. Изберете правилното описание за всяка снимка.

Онлайн игра Пъзел - Порталът

Подреди пъзела, за да откриеш как изглежда тайният портал.

Онлайн игра Куиз - Порталът

Внимателно ли прочете книгата? Можеш ли да отговориш на въпросите?