Онлайн игра Куиз - Дворецът
1 от 8
В коя година попадат Жоро и Вики при първото си пътуване във времето?

4 от 8
Как се нарича най-близкият помощник на царя?

8 от 8
С кого се запознават Жоро и Вики в двореца?