Онлайн игра Карта - Героите

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Разгледай картата на София. На нея са показни подобренията, които генерал Владимир Вазов е помогнал да се случат в София, докато е бил кмет. Премести номера с правилното описание за всяка снимка.
1
2
3
4