Онлайн игра Карта - Дворецът
Генерал-лейтенант Иван Колев
Генерал-майор Константин Жостов
Генерал от пехотата Православ Тенев

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Избери правилния пагон за всеки от генералите на картата. Съобрази броя на звездите на пагона с техния чин. Премести номера с правилния отговор до всяка снимка.
1
2
3